Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben  ondervoorzitter van de commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid, vast lid van de commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid en van de commissie voor de opvolging van het klimaatbeleid in Vlaanderen.

Verder ben ik nog plaatsvervangend lid van de commissie Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn en van de commissie Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Toerisme en Onroerend Erfgoed.

Binnen de commissie Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid leg ik me toe op de visserij. Daarnaast zet ik me in voor plattelandsontwikkeling. Ook thema’s zoals veehouderij en fokkerij volg ik op.

In de commissie Werk en Sociale  Economie kan ik terugvallen op mijn ervaringen als kaderlid drukkerij in een beschutte werkplaats. Mijn focus ligt in deze commissie op sociale economie. Ik besteed hierbij veel aandacht aan het maatwerkdecreet.

Als plaatsvervangend lid van de commissie Leefmilieu en Dierenwelzijn werk ik rond het dierenwelzijn van honden en de duivensport.

Naast dit alles heb ik als inwoner en gemeenteraadslid van Deinze ook nog bijzondere belangstelling voor lokale dossiers.

In de vorige zittingsperiode maakte ik deel uit van de federale Senaat. Gedetailleerde informatie over mijn werk in de Senaat vind je hier.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement, schrijf je dan in op mijn persoonlijke nieuwsbrief.

Recent ingediende documenten

Motie tot besluit van de in commissie besproken beleidsbrief Sociale Economie 2016-2017

van Sabine Vermeulen, Sonja Claes, Emmily Talpe, Miranda Van Eetvelde, Robrecht Bothuyne en Andries Gryffroy
947 (2016-2017) nr. 3

Voorstel van resolutie betreffende monitoring en regelgeving van de recreatieve zeevisserij

van Sabine Vermeulen, Johan Verstreken, Francesco Vanderjeugd, Cathy Coudyser, Jos De Meyer en Danielle Godderis-T'Jonck
899 (2016-2017) nr. 1

Voorstel van resolutie betreffende de schaalverandering en differentiatie in de land- en tuinbouwsector

van Jos De Meyer, Jelle Engelbosch, Francesco Vanderjeugd, Sabine Vermeulen, Bart Dochy en Sofie Joosen
836 (2015-2016) nr. 1

Recente vragen

Schriftelijke vraag Inventaris Immaterieel Erfgoed - Hanenzetten

van Sabine Vermeulen aan minister Sven Gatz (Vraag en antwoord)
356 (2016-2017)

Schriftelijke vraag Gespecialiseerde individuele beroepsopleiding (GIBO) - Evolutie

van Sabine Vermeulen aan minister Philippe Muyters (Vraag en antwoord)
721 (2016-2017)

Schriftelijke vraag Onderwatererfgoed - Controle op plunderingen

van Sabine Vermeulen aan minister Geert Bourgeois (Vraag en antwoord)
410 (2016-2017)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over ICF-screening (International Classification of Functioning, Disability and Health) in de sociale economie

van Sonja Claes aan minister Liesbeth Homans
59 (2017-2018)

Vraag om uitleg over de minimale schaalgrootte binnen de lokale diensteneconomie

van Emmily Talpe aan minister Liesbeth Homans
86 (2017-2018)

Vraag om uitleg over het op 15 september 2017 door de Vlaamse Regering goedgekeurde wijzigingsbesluit Lokale Diensteneconomie

van Rob Beenders aan minister Liesbeth Homans
132 (2017-2018)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2