"De eieren moeten in geval van fraude niet bij de overheid gehaald worden"

Door Sabine Vermeulen op 17 augustus 2017, over deze onderwerpen: Landbouw, Leefmilieu

De commissie landbouw van het Vlaams Parlement kwam vervroegd samen voor een gedachtewisseling met minister Schauvliege over de eiercrisis. De N-VA wilde vooral weten wat de minister van plan is om de noodlijdende bedrijven te ondersteunen. Het actieplan van de minister kan op de goedkeuring van de N-VA rekenen, stelt Vlaams volksvertegenwoordiger Sabine Vermeulen.

N-VA ziet geen heil in schadevergoeding of compensatie door de overheid. Sabine Vermeulen verduidelijkt: "Het zou niet fair zijn om de schade meteen te laten vergoeden door de overheid. De eieren moeten niet altijd bij de overheid gehaald worden. In eerste plaats moet wie moedwillig gefraudeerd heeft, opdraaien voor de kosten.“ Als die malafide bedrijven niet geplukt kunnen worden en dus nauwelijks kunnen bijdragen, dan moet het Sanitair Fonds aangesproken worden.“Daarvoor dient het fonds, dat gefinancierd wordt door verplichte bijdragen van de vee- en pluimveehouders."

N-VA is gewonnen voor een samenwerking tussen de banken en de eiersector, waarbij overbruggingskredieten gegeven worden aan de eierproducent om de moeilijke periode te overbruggen. Eventueel kan de overheid een duwtje in de rug geven door zich bijvoorbeeld borg te stellen via het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF). Door dergelijke waarborgregeling kunnen landbouwbedrijven geld blijven lenen waarvoor de overheid zich onder bepaalde voorwaarden garant stelt. Voor de overheid – en dus de belastingbetaler – is dit geen grote kost. Het is natuurlijk wel van groot belang dat dit niet ten nadele gaat van steunaanvragen bij het VLIF voor investeringen van andere landbouwbedrijven. Voor betrokken bedrijven buiten de landbouwsector die geen beroep kunnen op doen op de VLIF-regeling, zoals bijvoorbeeld de eierhandelaars, zal de minister bevoegd voor economie Philippe Muyters gesprekken aangaan met de banken om soortgelijke overbruggingskredieten te verkrijgen. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is