Hengelsport is iets minder populair geworden

Door Sabine Vermeulen op 26 maart 2018, over deze onderwerpen: Visserij

“Handhaving wetgeving blijft heikel punt”
 

Hengelen of vissen in openbaar water blijft populair, ook al is het aantal hengelaars licht dalende. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Sabine Vermeulen (N-VA) opvroeg bij Vlaams minister voor Landbouw en Visserij, Joke Schauvliege. “Niet alleen het vissen is populair. Het aan de laars lappen van de visserijwetgeving door de vissers is dat eveneens”, zegt Vermeulen. Ze pleit voor een strenge handhaving.

Wie wil vissen in de openbare wateren, moet in het bezit zijn van een visverlof. Uit de opgevraagde cijfers blijkt dat er in 2017 63.545 visverloven werden aangevraagd. Drie jaar geleden waren er dat nog 67.554. “Niettemin is het aantal hengelaars nog altijd even groot als het inwonersaantal van een gemeente als Genk of Roeselare”, zegt Vermeulen. De daling situeert zich bij de jeugdvisverloven en de gewone visverloven, terwijl het aantal grote visverloven - waarmee 's nachts vissen of vissen vanop een bootje is toegelaten – stijgt. De inkomsten van de verkoop van de visverloven bedroegen in 2017 1.137.659 euro.  

86% van de vissers kopen hun visverlof nog steeds in het postkantoor. 14 procent doet dit online. Dat laatste getal zal gaan stijgen, want sinds kort stelde Vlaanderen een nieuwe applicatie beschikbaar waarbij de hengelaar nu het visverlof onmiddellijk digitaal kan ontvangen.

Vissers moeten zich aan de visserijwetgeving houden. Maar die regels worden nog te dikwijls met de voeten getreden. In 2016 werden er 3.642 controles uitgevoerd. Dat leverde 118 aanmaningen en 281 processen-verbaal op. In 2017 werden er 2.383 controles uitgevoerd. Dit resulteerde in 89 aanmaningen en 214 processen-verbaal.  Het overgrote deel van de controles waren geplande controles, maar Agentschap Natuur en Bos voerde ook 119 controles uit op basis van meldingen of klachten. Alle meldingen werden behandeld en hebben geleid tot de opmaak van 3 aanmaningen en 7 processen-verbaal. De processen-verbaal gaan vooral over vissers zonder visverlof, vissers die op verboden plaatsen of tijdstippen vissen of vissen met onwettelijke vistuigen.  

"Agentschap Natuur en Bos heeft haar controles na 2015 gehalveerd. Toch werd in 2017 bij 12,72% van de controles een overtreding vastgesteld. In 2015 en 2016 was dit respectievelijk 10,48% en 10,95%. Daaruit blijkt dat er nog te veel vissers niet op de hoogte zijn van de regelgeving of de regels aan hun laars lappen", aldus Vermeulen. "Controles blijven absoluut belangrijk als we er willen voor zorgen dat de vissers de regelgeving naleven. Een strikte wetgeving zorgt ervoor dat niet iedere visser naar eigen goeddunken aan de slag gaat en beschermt bovendien het evenwicht in het visbestand."

De regelgeving over de openbare visserij kan u nalezen op www.natuurenbos.be/visserij

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is