Het probleem van overproductie melk moet bij de bron aangepakt worden

Door Sabine Vermeulen op 15 februari 2018, over deze onderwerpen: Landbouw

Verspreid over een groot aantal warenhuizen in Europa ligt er een gigantische berg melkpoeder te wachten op een koper. Europa haalde die melkpoeder uit de markt om de lage melkprijs te ondersteunen. Hierover stelde Sabine Vermeulen (N-VA) een vraag aan Vlaams minister voor landbouw, Joke Schauvliege.

Na het afschaffen van de melkquota in 2015, mochten Europese boeren voor het eerst in 30 jaar zoveel melk produceren als ze zelf wilden. Het gevolg: de boeren investeerden massaal in extra stallen en koeien, de melkproductie schoot omhoog waardoor een overaanbod ontstond en de melkprijs in twee jaar tijd halveerde. Ondertussen zette een terugval van de vraag vanuit China en het Russische handelsembargo de zuivelmarkten onder druk. Daardoor kwam het interventiemechanisme van de Europese Unie in gang: met Europees geld werd melkpoeder opgekocht en opgeslagen. Melkpoeder dat ooit terug op de markt moet komen. In Europa ligt in totaal 380.000 ton melkpoeder te wachten op een koper, waarvan 30.000 ton in Vlaanderen.

Het laatste jaar ging het redelijk goed met de melkprijzen, maar we zien dat er een neerwaartse spiraal begint te komen. De grote voorraad melkpoeder blijft een negatieve prijsdruk zetten op de melkprijs. De ongerustheid in de melkveehouderij wordt groter nu de hoge boterprijs over zijn top heen is en zo de melkprijs niet langer zal ondersteunen. De zuivelproducenten komen onder druk te staan om goedkoper te produceren. De European Milk Board (EMB) vreest dat de Europese Commissie de neerwaartse prijssetting verergert door melkpoeder uit de interventieopslag aan dumpingprijzen op de markt te brengen.

"De EMB heeft gelijk dat het verwerken en stockeren van het melkpoeder onnodig veel geld kost. Het niet of minder produceren is volgens mij de meest efficiënte oplossing. Het probleem van overproductie moet in de toekomst bij de bron aangepakt worden", zegt Sabine Vermeulen. "Daarom is het belangrijk dat we de melkveehouders verder moeten begeleiden in hun bedrijfsvoering. Daar is echt nood aan. Dat geldt zowel voor de kleine bedrijven als voor de grote bedrijven. Maar productieregulerende wetten zijn vandaag niet opportuun. We kunnen toch niet terug naar een melkquota gaan. We hebben in Vlaanderen een bepaalde voorsprong op het vlak van melkproductie en we hebben een bepaalde status in Europa wat productie en kwaliteit betreft. We moeten die voorsprong behouden en de opportuniteiten volledig benutten.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is