De visserij mag geen restactiviteit worden op zee

Door Sabine Vermeulen op 3 mei 2018, over deze onderwerpen: Visserij

De Federale Regering heeft het eerste ontwerp voor een nieuw Marien Ruimtelijk Plan voor 2020-2026 goedgekeurd, waarin een forse uitbreiding van de windmolenzone voor de kust van Zeebrugge is voorzien.

De Belgische producentenorganisatie voor de reders van de zeevisserij vreest dat op termijn de visserij in ons deel van de Noordzee in het gedrang komt. Vlaams volksvertegenwoordiger Sabine Vermeulen deelt deze ongerustheid en vroeg aan de minister van Landbouw & Visserij, Joke Schauvliege, welke stappen de minister verder gaat ondernemen zodat de visserijsector niet helemaal uit de boot valt in het nieuw Marien Ruimtelijk Plan.

De minister antwoordde dat haar diensten een advies hebben geformuleerd over het voorontwerp. "Ze maken een voorbehoud bij het verdere ruimtebeslag dat in het Belgische zeegebied gemaakt wordt voor alternatieve en exclusieve gebruiksvormen, waarbij zeevisserij als een soort restactiviteit wordt getolereerd. Er worden in het advies ook bedenkingen geformuleerd bij de mogelijkheden voor aquacultuur en passieve visserij binnen de toekomstige windmolenparken, want die worden verkeerdelijk als volwaardig alternatief voorgesteld", aldus de minister.

"Dit antwoord benadrukt mijn bekommernis en die van de zeevisserijsector voor het behoud van de open ruimte op zee om duurzaam te blijven vissen. Er wordt terecht gewezen op het bijkomend verlies aan visgronden dat ontegensprekelijk een impact zal hebben op de economische realiteit van de visbedrijven die al geconfronteerd worden met uitdagingen zoals de aanlandingsplicht en de Brexit.", zegt Sabine Vermeulen. "In de geplande windmolenparken zou aquacultuur en beperkte passieve visserij worden toegelaten. Dit is op zich positief, maar is niet echt een volledig alternatief. Dit veronderstelt een reconversie van de huidige vloot, want met sleepnetten kan daar niet worden gevist."

Er zullen nu consultatierondes volgen. Hierbij zal ook de visserijsector gehoord worden, en ook de Vlaamse regering zal zeker haar stem laten horen.

"De visserijsector heeft als primaire producent van een natuurproduct een socio-economische rol in het zeegebied en dit moet mee in rekening moet worden gebracht in het nieuw Marien Ruimtelijk Plan. Vlaanderen kan dit ontwerpplan niet zonder meer steunen", besluit Vermeulen.

U kan het volledige verslag van de commissie hier lezen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is