Meer en meer slechthorenden of doven doen beroep op een tolk tijdens de zoektocht of het uitvoeren van een job

Door Sabine Vermeulen op 21 augustus 2018, over deze onderwerpen: Sociale economie

Er wordt steeds meer beroep gedaan op bijstand van tolken voor doven of slechthorenden om hen te ondersteunen tijdens hun job of hun zoektocht naar een job. Dat zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Sabine Vermeulen (N-VA) op basis van cijfers die ze opvroeg aan minister van werk Philippe Muyters. “Deze zogenaamde bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregelen (BTOM) dragen bij tot de integratie van personen met een arbeidshandicap en hun welbevinden. Op die manier laten we geen enkel talent verloren gaan.”

Bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregelen of kortom BTOM, zijn maatregelen die ervoor zorgen dat personen met een arbeidshandicap beter kunnen functioneren op de werkvloer.

De tussenkomst in gesubsidieerde uren van een gebarentolk vanuit werk worden gebruikt door werknemers, zelfstandigen en werkzoekenden. Er zijn S-, B- en A-uren.

S-uren: Een werkzoekende kan 18 uren inzetten voor sollicitatie. Dit pakket kan meermaals toegekend worden aan een werkzoekende.

B-uren: Een werkzoekende in opleiding kan voor de opleiding het aantal uren dat nodig is, inzetten, dit na overleg met VDAB.

A-uren: Een werknemer of zelfstandige krijgt een pakket aan tolkuren dat gelijk is aan 10% van de arbeidstijd per kalenderjaar. Indien het standaardpakket onvoldoende is, kan een uitbreiding aangevraagd tot maximaal 20% van de arbeidstijd.

De cijfers bevestigen dat meer en meer slechthorenden of doven beroep doen op een tolk tijdens de zoektocht naar een job of het uitvoeren van hun job. In 2013 deden 350 werknemers beroep op een tolk, in 2017 waren dat reeds 399 werknemers.

“De stijging in het aantal tolkuren voor werknemers zou kunnen betekenen dat meer dove of slechthorende personen geïntegreerd worden op de arbeidsmarkt en daarbij beroep doen op ondersteuning van een tolk bij de uitvoering van hun werk, maar de ook grotere bekendheid van de maatregel om een tolk te gebruiken speelt een rol. Dit is alvast een positieve evolutie.” aldus Sabine Vermeulen.

 

 

 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is