Personen met een arbeidshandicap steeds meer ondersteund

Door Sabine Vermeulen op 16 april 2018, over deze onderwerpen: Sociale economie
Meer zelfstandigen met een arbeidshandicap vragen ondersteuningspremie aan

Er wordt steeds meer beroep gedaan op de Vlaamse maatregelen om personen met een arbeidshandicap te ondersteunen tijdens hun job. Dat zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Sabine Vermeulen (N-VA) op basis van cijfers van de minister van werk Philippe Muyters. “Deze zogenaamde bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregelen (BTOM) dragen bij tot de integratie van personen met een arbeidshandicap en hun welbevinden. Bovendien laten we zo geen talent verloren gaan.”

Bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregelen of kortom BTOM, zijn maatregelen die ervoor zorgen dat personen met een arbeidshandicap toch kunnen functioneren op de werkvloer. De Vlaamse overheid vergoedt arbeidspostaanpassingen (aan de werkgever), verplaatsingskosten en aangepast gereedschap en kledij (voor de werknemer).

Uit cijfers die Vlaams parlementslid Sabine Vermeulen opvroeg bij Vlaams minister van werk, Philippe Muyters, blijkt dat het aantal goedgekeurde tussenkomsten in arbeidsgereedschap en -kledij al voor het vijfde jaar op rij stijgt. Er waren vorig jaar maar liefst 72% meer aanvragen dan vijf jaar geleden (427 goedgekeurde tegemoetkomingen in 2017 versus 248 in 2012).  

Voor een tussenkomst in arbeidsgereedschap en -kledij dekt de tegemoetkoming enkel de bijkomende kosten die de persoon met een arbeidshandicap vanwege zijn handicap moet dragen ten aanzien van de kosten die een valide werknemer voor zijn arbeidsgereedschap en -kledij moet dragen. In de praktijk komt het erop neer dat VDAB voor het overgrote deel van de aanvragen het totale bedrag van de aanpassing op zich neemt.

De VDAB betaalde in 2017 in totaal 616.792 euro aan tussenkomsten voor arbeidsgereedschap en -kledij en 269.397 euro aan tussenkomsten voor arbeidspostaanpassingen.

Deze zogenaamde bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregelen (BTOM) dragen bij tot de integratie van personen met een arbeidshandicap. Dat is goed voor hun welbevinden. Bovendien laten we zo geen talent verloren gaan.”

“Deze bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregelen (BTOM) dragen bij tot de integratie van personen met een arbeidshandicap en hun welbevinden. Bovendien laten we zo geen talent verloren gaan. Het is daarom belangrijk dat we bedrijven blijven informeren en sensibiliseren over die steun.”, aldus Sabine Vermeulen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is