Tussenkomst gemeenteraad over asiel Kat op de dool

Door Sabine Vermeulen op 29 maart 2019, over deze onderwerpen: Deinze, Dierenwelzijn

Beste aanwezigen,

Toen ik het verslag van het CBS van 12 februari las, was ik stomverbaasd en verontwaardigd.

Las ik dit nu wel goed?

Het college beslist om de samenwerking met kat op de dool te stoppen. Een regelrechte kaakslag voor de niet bezoldigde en gediplomeerde vrijwilligers van een zeer waardevolle en gerespecteerde instelling op eigen bodem. Vrijwilligers met kennis van zaken als het over dierenwelzijn gaat. Dit kunnen jullie toch niet menen? Dit kan toch echt niet als een stad vrijwilligersinitiatieven respecteert. Maar de letters op papier in een verslag liegen niet. En dat ligt zeer hard op mijn maag.

En ja, dat heb ik samen met het kattenasiel naar buiten gebracht, want aan maagpijn wil je iets doen. We stapten naar de pers en deelden onze zorgen via sociale media.

En dan barstte een storm los. Tal van reacties van verontwaardigde burgers én van een verontwaardigde schepen van dierenwelzijn. Verontwaardigd was de schepen wel hé! Niet over zijn beslissing - want volgens de schepen is het een beslissing van het ganse College en niet enkel Calimero - nee, u was verontwaardigd over het feit dat we dit via de pers en sociale media hadden bekend gemaakt. Wel beste Schepen, welkom in Deinze, in het land van Nevele waar agendapunten van de gemeenteraad voor de democratische stemming in de GR naar de pers gebracht worden. Waar handelspanden gekocht worden zonder democratische stemming en waar stadsdichters nog voor hun aanstelling in de GR al gedichten voor de stad aan het schrijven zijn. Wees niet zo verontwaardigd, je zal het wel leren van uw leermeesters, net zoals ik het geleerd heb van deze coalitie dat men alleen nog via de pers standpunten naar buiten kan brengen.

U beweerde ook dat we zonder dossierkennis spraken, maar we weten verdomd goed waar het over gaat. Als het over dierenwelzijn, opvang van dieren, Folyfoot, dienstverlening en respect voor goede vrijwilligersinitiatieven gaat, is onze inwerkperiode al voorbij.

De schepen was ook verontwaardigd over een kapot gegooid ei op zijn auto. Ook dit las ik in de krant. Dat mag niemand doen, van iemands eigendom blijf je af. Maar om in datzelfde persbericht de sympathisanten van ‘Kat op de dool’ van deze daden te gaan beschuldigen zonder dat je weet waar dat ei vandaan komt, siert niet. Dergelijke beschuldiging is pas een grof feit die verontwaardiging waard is.

Maar de schepen leert snel, want ondertussen is het al goed duidelijk dat de schepen zich de communicatiestijl van dit stadsbestuur eigen heeft gemaakt. Want wat lezen we gisteren in de krant: dat zijn burgerpartij, en die dus de principes van respect voor de burgers zou naleven, een burgerinitiatief een lachertje vindt. Met op kop de fractieleidster, die zich als behoeder van het dierenwelzijn opwerpt en zegt dat een burgerinitiatief een maat voor niets is. 'Geef de dame van het kattenasiel wat spreekrecht, maar wij gaan niet terugkomen op de beslissing. Een maat voor niets. Luisteren? Waarom zouden we... voor de vorm, pro forma,...'

Dat lees je dan de dag voor de gemeenteraad in de krant. Deze aanpak is jammer genoeg heel wat verontwaardiging waard.

Het asiel had slechts 5 dagen tijd om handtekeningen te verzamelen en de aanvraag tot burgerinitiatief 20 dagen voor de GR in te dienen om hier vandaag te kunnen staan. En de vrijwilligers hebben dit straf gedaan. Meer dan dubbel zoveel handtekeningen die nodig waren, werden verzameld. En dat was niet moeilijk, want de burgers vinden uw beslissing niet correct en onbegrijpelijk, want de burgerpartij Open Deinze beloofde zijn kiezers iets helemaal anders.

In het verkiezingsprogramma van Open Deinze staat bij de speerpunten over dierenwelzijn het volgende en ik citeer: “Open Deinze is voorstander van het ondersteunen van initiatieven van vrijwilligers en dat zowel op logistiek als financieel vlak.” Ik herhaal het nog eens: “Open Deinze is voorstander van het ondersteunen van initiatieven van vrijwilligers en dat zowel op logistiek als financieel vlak.”

En de eerste beslissing van de schepen voor dierenwelzijn is meteen de samenwerking met ‘Kat op de dool’ stopzetten. Ofwel staat er iets verkeerd in de verkiezingsbeloftes ofwel heeft de belofte vleugels gekregen (net zoals de beloofde hervorming van de promotaks.)

In de communicatie van de schepen wordt verklaard dat de dierenwelzijnsraad akkoord is met deze beslissing, maar dat de dierenwelzijnsraad enkele opmerkingen meegeeft die in het contract met Folyfoot opgenomen moeten worden, wordt niet vermeld.

Onder andere de bereikbaarheid in het weekend, is voor de dierenwelzijnsraad een cruciaal punt. In het nieuwe contract met Folyfoot staat dat de eigenaars de dieren mogen ophalen gedurende de openingsuren. En die openingsuren staan te lezen op de website van Folyfoot: van 14 tot 16 uur en op zondag en maandag gesloten. Is dit de dienstverlening die de stad wenst van een asiel?

Verder in uw communicatie: 'Alle dieren kunnen steeds 24u op 24u worden opgehaald en de eigenaars kunnen ze 7 op 7 terug oppikken.' Ja maar niet op maandag en zondag en enkel tussen 14 en 16 uur zijn ze er vergeten bij zeggen... het staat althans niet in het contract. En wees er maar zeker van dat Folyfoot niet gemakkelijk zijn deuren opent buiten de 2 luttele openingsuren per dag. Er is zelfs nog een zeer recent geval: laatst werd een hond gevonden in Deinze en door de politie naar Folyfoot in Waregem gevoerd. De baasjes worden door het asiel verwittigd en dolgelukkig dat hun beest terecht is,willen ze er dezelfde dag nog omgaan. Helaas, pindakaas, het beest moet overnachten in het asiel want het is buiten de openingsuren. De dag erna gaan de baasjes de hond halen en krijgen ze een factuur van 65 euro voorgeschoteld!!!! 65 euro!!! Voor 1 nacht verblijf, administratiekosten en transportkosten naar het asiel... waarbij Folyfoot niet eens transportkosten had, want de politie had de hond gebracht en de baasjes waren die zelf gaan halen. Is dit de dienstverlening die onze stad wil van een asiel?

In het contract staat ook dat crisisopvang geen deel uitmaakt van het contract. Wat???? Bij een recente uithuiszetting, waar 3 katten aanwezig waren, werd ‘Kat op de dool’ in allerijl gebeld om ter hulp te snellen en alles binnen de financiering van de subsidie die ze tot nu toe verkrijgen. Dat is pas dienstverlening door een dierenasiel!

‘Kat op de dool’ is een kattenasiel die een fantastische dienstverlening aanbiedt en zeer uitgebreide openingsuren heeft, geen exuberante opvangprijzen vraagt en zelfs lokale educatieve en sensibiliserende schoolactiviteiten organiseert. (Wat door dit college ook  volledig genegeerd wordt en nochtans zéér waardevol is in een doordacht en oprecht dierenwelzijnsbeleid).

Concreet wil men dus de samenwerking stoppen met ‘Kat op de dool’, omdat men een opvang voor alle dieren wil. Volgens de communicatie en ik citeer: "is de beleidsbeslissing genomen om de opvangprocedure te verbeteren en het voor dier en eigenaar duidelijker te maken. In Deinze was de procedure nu onduidelijk en in Nevele bestond er zelfs geen."

Ja, Er is opvang nodig voor de honden, zelfs wettelijk verplicht. Vroeger hadden we die opvang voor honden, en die was ook op basis van fantastische vrijwilligers, maar toen werd er met deze vrijwilligers niet op gepaste wijze omgegaan, waardoor we die vrijwilligers en dus ook de opvang kwijtspeelden. (Ik heb precies een déjà vu) En zo kwam de stad noodgedwongen uit bij Folyfoot voor de opvang van honden, door eigen toedoen.

En ja er is opvang nodig voor andere dieren, geitjes, paarden,... en die hadden we op de Brielmeersen, maar ook door een stadsbeslissing hebben we die opvang nu niet meer.

En ja er is opvang nodig voor de katten en die goede opvang hebben we wel op eigen grondgebied!

En ja, ik kan er enigszins nog inkomen dat jullie alle dieren onder 1 aanbieder willen onderbrengen. Maar ik kan er niet inkomen dat jullie op een totaal onrespectvolle manier een wettelijk erkend én gerespecteerd initiatief, dat draait op de tomeloze inzet van gediplomeerde vrijwilligers, zomaar zonder enig overleg een grandioze slag in het gezicht geeft. Een gesprek met de vrijwilligers was op zijn minst op zijn plaats geweest met de vrijwilligers. De schepen is 1 keer officieus ter plaatse geweest in het asiel, toen hij nog geen schepen was (want in december was hij nog niet aangesteld). Toen was er lof te over voor het asiel en werd zelfs de opmerking gemaakt dat de subsidie niet echt veel was. Tot zover het enige officieuze gesprek met het kattenasiel van Deinze.

En dan wordt nu zonder enige inspraak gekozen voor een stopzetting van de samenwerking met het Deinse asiel dat een no-kill-beleid voert. En gaat men liever aan de slag met een asiel in Waregem met een niet onbesproken reputatie, zeker als het over het euthanaseren van dieren gaat.

Los van de stopzetting van de - al te kleine -  financiering, wordt gewoon de volledige samenwerking met het asiel stopgezet. Alsof het asiel niet bestaat in Deinze. En daar gaat het vooral om, beste bestuur, niet alleen om de financiering, maar vooral om hoe een initiatief, waar mensen zich jarenlang vrijwillig hebben voor ingezet zomaar als onbestaande wordt beschouwd. Waar mensen hun hart en ziel, hun spaarcenten en al hun vrije tijd in hebben gestoken, zomaar als onbestaande wordt beschouwd! Dit is de essentie en de kaakslag die wordt uitgedeeld.

‘Kat op de dool’ is gerenommeerd en geliefd en u weet verdomd goed dat vele inwoners van Deinze naar het kattenasiel in Deinze zullen blijven gaan om dieren af te geven of op te halen of te adopteren. Want naar Waregem rijden is voor velen een drempel te veel.

Maar U wilt zelfs niet nadenken om voor deze dieren en mensen een beleid te voeren. U wilt zelfs niet nadenken over het voorstel om de dieren die in Deinze aangeboden worden ook als dieren te beschouwen die opvang nodig hebben.

Luister eens goed naar het voorstel: blijf de samenwerking met het asiel in Deinze behouden en lever een subsidie af per dier aangeboden in Deinze. En dan moet je je beslissing van Folyfoot niet intrekken, want voor mij moet je niet plooien hoor. Wat ik wel vraag is respect voor een waardevolle en gerespecteerde instelling op eigen bodem en respect voor burgers, vrijwilligers én dierenwelzijn. 

Dit respect kan u tonen door te beantwoorden aan deze vraag van een asiel met vrijwilligers die er zelf niets aan verdienen, een asiel dat een no-kill beleid voert, zeer uitgebreide openingsuren heeft, fantastische dienstverlening aanbiedt, geen exuberante opvangprijzen vraagt en lokale educatieve en sensibiliserende schoolactiviteiten organiseert. Wat is dierenwelzijn u echt waard? Wat zijn vrijwilligersinitiatieven u echt waard?

De burgemeester zegt vandaag in de krant dat de nieuwe spandoeken in de winkelstraten amper 4.000 euro kosten. Als 4.000 euro voor spandoeken amper een kost is, dan is 1.000 of 2.000 euro per jaar quasi niets voor een fantastisch vrijwilligersinitiatief met uitgebreide dienstverlening en zeer goede reputatie.

U zegt zelf in uw communicatie dat u een asiel wil in eigen stad, wel u heeft er al 1!!

Maak er dan ook gebruik van.

Dank u voor uw aandacht.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is