Vissen is minder populair

Door Sabine Vermeulen op 21 maart 2019, over deze onderwerpen: Visserij

De populariteit van hengelen of vissen in openbaar water neemt de laatste jaren af. Sinds 2014 is er een daling van 8% van het aantal verkochte visverloven. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Sabine Vermeulen (N-VA) opvroeg bij Vlaams minister voor Landbouw en Visserij, Koen Van Den Heuvel. Met de daling van het aantal verkochte visverloven, daalt ook het aantal vastgestelde overtredingen met 5%.

Wie wil vissen in de openbare wateren, moet in het bezit zijn van een visverlof. Uit de opgevraagde cijfers blijkt dat er vorig jaar 62.143 visverloven werden aangevraagd. Vier jaar geleden waren er dat nog 67.554; een daling van 8 %. De daling situeert zich vooral bij de jeugdvisverloven en de gewone visverloven. Terwijl het aantal grote visverloven (14.088 stuks in 2018) - waarmee 's nachts vissen of vissen vanop een bootje is toegelaten – stijgt tot het hoogste niveau sinds de laatste 10 jaar. De inkomsten van de verkoop van de visverloven bedroegen in 2018 1.130.398,86 euro.  

86,42% van de vissers kopen hun visverlof nog steeds in het postkantoor. 13,58% doet dit online. Nochtans kan men sinds 1 december 2017 via de online webapplicatie van het Agentschap voor Natuur en Bos het visverlof ook digitaal ontvangen. “Op basis van de eerste ervaringen werden in de eerste helft van december enkele kleine technische verbeteringen aangebracht aan de webapplicatie, waardoor alles sindsdien heel vlot verloopt", aldus Vermeulen. "Er werd verwacht dat de online-aankoop ging stijgen, maar cijfers zijn niet anders dan in 2017. De online webapplicatie zal nog verder moeten gepromoot worden.”

De visserijwetgeving wordt nog te dikwijls met de voeten getreden, maar we zien een lichte daling van het aantal overtredingen. In 2017 werden er 2.383 controles uitgevoerd. Dat leverde 89 aanmaningen en 214 processen-verbaal op. In 2018 werden er 3.070 controles uitgevoerd en kregen 171 vissers een pv en 54 een aanmaning. Van deze pv's werden er 16 opgemaakt tegen personen met een woonplaats buiten België. De meest gepleegde overtredingen blijven het vissen zonder visverlof, vissen in gesloten tijd, vissen met verboden tuigen en vissen met meer dan 2 hengels. 

"Handhaving en controles blijven belangrijk en werpen hun vruchten af. In 2017 werd bij 12,72% van de controles een overtreding vastgesteld, terwijl dit in 2018 gedaald is naar 7,40%", besluit Vermeulen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is