Nieuws over dit onderwerp

Leiepoort campus Sint Hendrik Deinze krijgt Vlaamse steun om sportinfrastructuur open te stellen

Ministers Muyters en Crevits kennen in totaal 11 miljoen euro toe aan 87 scholen om hun sportinfrastructuur naschools open te stellen voor sportclubs. "Ook Leiepoort campus Sint Hendrik Deinze …

Fusiedecreet Deinze/Nevele definitief

Ikzelf neem hier even het woord, misschien verwonderlijk voor de leden van de commissie binnenlandse bestuur, maar ik neem hier het woord omdat ik een betrokken burger ben. Namelijk een betrokken …

Stemming over fusie in Vlaams Parlement positief

Deze week (dinsdag 27/3) werd in de Commissie Binnenlands Bestuur in het Vlaams Parlement het decreet betreffende de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Deinze en Nevele gestemd. Vlaams …