Nieuws over dit onderwerp

Tussenkomst gemeenteraad over asiel Kat op de dool

Beste aanwezigen, Toen ik het verslag van het CBS van 12 februari las, was ik stomverbaasd en verontwaardigd. Las ik dit nu wel goed? Het college beslist om de samenwerking met kat op de dool te …

Dierenwelzijn vorderde in 2018 102 keer opvangkosten terug van inbeslaggenomen dieren

De Vlaamse Dienst Dierenwelzijn startte in 2018 102 dossiers op voor de terugvordering bij de eigenaar van de opvangkosten van inbeslaggenomen of geplaatste dieren. In totaal werd bijna 189.0000 euro …

Oost-Europese puppybusiness draait nog op volle toeren

“De import van zwerfhonden kan malafide praktijken in de hand werken.” Vlaams Parlementslid Sabine Vermeulen plaatst een grote kanttekening bij de sterke stijging van de hondenimport uit Roemenië …