Nieuws over dit onderwerp

Privacy in de mededinging: een hiaat in de wetgeving

In het huidige digitale tijdperk zijn persoonsgegevens van grote waarde voor bedrijven. Persoonlijke gegevens bevatten steeds meer waardevolle informatie, die door aanbieders gebruikt wordt om …