Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben  ondervoorzitter van de commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid, vast lid van de commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid en van de commissie voor de opvolging van het klimaatbeleid in Vlaanderen.

Verder ben ik nog plaatsvervangend lid van de commissie Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn en van de commissie Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Toerisme en Onroerend Erfgoed.

Binnen de commissie Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid leg ik me toe op de visserij. Daarnaast zet ik me in voor plattelandsontwikkeling. Ook thema’s zoals veehouderij en fokkerij volg ik op.

In de commissie Werk en Sociale  Economie kan ik terugvallen op mijn ervaringen als kaderlid drukkerij in een beschutte werkplaats. Mijn focus ligt in deze commissie op sociale economie. Ik besteed hierbij veel aandacht aan het maatwerkdecreet.

Als plaatsvervangend lid van de commissie Leefmilieu en Dierenwelzijn werk ik rond het dierenwelzijn van honden en de duivensport.

Naast dit alles heb ik als inwoner en gemeenteraadslid van Deinze ook nog bijzondere belangstelling voor lokale dossiers.

In de vorige zittingsperiode maakte ik deel uit van de federale Senaat. Gedetailleerde informatie over mijn werk in de Senaat vind je hier.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement, schrijf je dan in op mijn persoonlijke nieuwsbrief.

Recent ingediende documenten

Amendementen op het ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2017

van Andries Gryffroy, Miranda Van Eetvelde, Robrecht Bothuyne, Sonja Claes, Emmily Talpe en Sabine Vermeulen
1151 (2016-2017) nr. 2

Motie tot besluit van de in commissie besproken beleidsbrief Sociale Economie 2016-2017

van Andries Gryffroy, Miranda Van Eetvelde, Robrecht Bothuyne, Sonja Claes, Emmily Talpe en Sabine Vermeulen
947 (2016-2017) nr. 3

Voorstel van resolutie betreffende monitoring en regelgeving van de recreatieve zeevisserij

van Danielle Godderis-T'Jonck, Cathy Coudyser, Jos De Meyer, Johan Verstreken, Francesco Vanderjeugd en Sabine Vermeulen
899 (2016-2017) nr. 1

Recente vragen

Verslag - Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid - woensdag 7 november 2018 10.54u

(2018-2019)

Verslag - Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid - woensdag 7 november 2018 11.13u

(2018-2019)

Verslag - Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid - woensdag 7 november 2018 10.47u

(2018-2019)

Recente tussenkomsten

Verslag aan de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting over het ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019 en over de beleidsbrieven Energie 2018-2019, Dierenwelzijn 2018-2019 en Omgeving 2018-2019

namens Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn, verslag door Johan Danen, Sabine Vermeulen en Gwenny De Vroe
15 (2018-2019) nr. 2-G

Verslag aan de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting over het ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019 en over de beleidsbrieven Energie 2018-2019, Dierenwelzijn 2018-2019 en Omgeving 2018-2019

namens Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn, verslag door Johan Danen, Sabine Vermeulen en Gwenny De Vroe
15 (2018-2019) nr. 2-G

Verslag aan de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting over het ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019 en over de beleidsbrieven Energie 2018-2019, Dierenwelzijn 2018-2019 en Omgeving 2018-2019

namens Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn, verslag door Johan Danen, Sabine Vermeulen en Gwenny De Vroe
15 (2018-2019) nr. 2-G
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2