Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben  ondervoorzitter van de commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid, vast lid van de commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid en van de commissie voor de opvolging van het klimaatbeleid in Vlaanderen.

Verder ben ik nog plaatsvervangend lid van de commissie Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn en van de commissie Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Toerisme en Onroerend Erfgoed.

Binnen de commissie Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid leg ik me toe op de visserij. Daarnaast zet ik me in voor plattelandsontwikkeling. Ook thema’s zoals veehouderij en fokkerij volg ik op.

In de commissie Werk en Sociale  Economie kan ik terugvallen op mijn ervaringen als kaderlid drukkerij in een beschutte werkplaats. Mijn focus ligt in deze commissie op sociale economie. Ik besteed hierbij veel aandacht aan het maatwerkdecreet.

Als plaatsvervangend lid van de commissie Leefmilieu en Dierenwelzijn werk ik rond het dierenwelzijn van honden en de duivensport.

Naast dit alles heb ik als inwoner en gemeenteraadslid van Deinze ook nog bijzondere belangstelling voor lokale dossiers.

In de vorige zittingsperiode maakte ik deel uit van de federale Senaat. Gedetailleerde informatie over mijn werk in de Senaat vind je hier.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement, schrijf je dan in op mijn persoonlijke nieuwsbrief.

Recent ingediende documenten

Amendementen op het ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2017

van Sabine Vermeulen, Sonja Claes, Emmily Talpe, Miranda Van Eetvelde, Robrecht Bothuyne en Andries Gryffroy
1151 (2016-2017) nr. 2

Motie tot besluit van de in commissie besproken beleidsbrief Sociale Economie 2016-2017

van Sabine Vermeulen, Sonja Claes, Emmily Talpe, Miranda Van Eetvelde, Robrecht Bothuyne en Andries Gryffroy
947 (2016-2017) nr. 3

Voorstel van resolutie betreffende monitoring en regelgeving van de recreatieve zeevisserij

van Sabine Vermeulen, Johan Verstreken, Francesco Vanderjeugd, Cathy Coudyser, Jos De Meyer en Danielle Godderis-T'Jonck
899 (2016-2017) nr. 1

Recente vragen

Schriftelijke vraag Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquacultuursector (FIVA) - EFMZV-steun

van Sabine Vermeulen aan minister Joke Schauvliege (Vraag en antwoord)
451 (2017-2018)

Vraag om uitleg over de toekomst van het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij

van Sabine Vermeulen aan minister Joke Schauvliege
2103 (2017-2018)

Vraag om uitleg over het niet-wetgevend Europees rapport over de recreatievisserij in de EU

van Sabine Vermeulen aan minister Joke Schauvliege
2192 (2017-2018)

Recente tussenkomsten

Verslag van de hoorzitting over de werking van de activiteitencoöperaties

namens Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid, verslag door Sonja Claes
1627 (2017-2018) nr. 1

Verslag van de hoorzitting over de werking van de activiteitencoöperaties

namens Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid, verslag door Sonja Claes
1627 (2017-2018) nr. 1

Verslag over het ontwerp van decreet tot wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren in het kader van de zesde staatshervorming

namens Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn, verslag door Els Robeyns en Sabine Vermeulen
1555 (2017-2018) nr. 3
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2