Sabine Vermeulen

Wie is Sabine

Sabine Vermeulen woont in Deinze.

Ze studeerde graduaat grafische bedrijven en werkte als kaderlid in een beschutte werkplaats/drukkerij.

In 2010 startte zij een carrière als provinciaal bewegingsverantwoordelijke binnen de N-VA en hielp ze met de opstart van 32 N-VA-afdelingen in Oost-Vlaanderen.

In 2012 werd ze verkozen als gemeenteraadslid in Deinze en legde ze ook als opvolger de eed af in de Senaat. 

Op 25 mei 2014 werd Sabine verkozen als Vlaams volksvertegenwoordiger en zetelt nu in het Vlaams parlement.

 

CV

Studies

 • Latijn - Wiskunde
 • Kunsthumaniora
 • Graduaat grafische bedrijven + pedagogische bekwaamheid

Professioneel curriculum

 • medewerker drukkerijsector (1993 - 2001)
 • kaderlid drukkerij in beschutte werkplaats (2001 - 2010)
 • provinciaal coördinator voor N-VA Oost-Vlaanderen (2010 - 2012)

Politiek curriculum

 • OCMW-raadslid Deinze (2008 - 2012)
 • Raad van Bestuur VMSW (2009 - 2012)
 • Senator (9.2012 - 01.06.2014)
 • Lid van de Raad van Europa (2013-2014)
 • Gemeenteraadslid Deinze (2013- heden)
 • Lid van de Beneluxraad (2013 - heden)
               ​Ondervoorzitter van de Beneluxcommissie economie, landbouw en visserij
 • Vlaams volksvertegenwoordiger (juli 2014 - heden)

Commissies

Effectief lid:

 • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
 • Commissie voor de opvolging van het klimaatbeleid in Vlaanderen

Plaatsvervanger:

 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed

Huidige functies binnen de N-VA

 • Lid van de partijraad
 • Bestuurslid van arrondissement Gent-Eeklo
 • Bestuurslid van afdeling Deinze

Maatschappelijk engagement

 • Lid VOS
 • Lid Natuurpunt
 • Lid van de algemene vergadering VIBLO Leieland
 • Lid van Davidsfonds
 • Lid volkstuinen Deinze

Medewerkers

Ankie D'Hollander

Parlementair medewerker